top of page
  • Foto van schrijverAda Kruiter

Voorbij de waan van alledag…


Zorgen dat uw bedrijf duurzaam onderneemt is een reis op zich. Het is belangrijk om daarbij de bestemming en doelen helder voor ogen te houden. De kunst is om stappen te blijven zetten. Grote stappen, kleine stappen – als u ze maar zet, voorbij de waan van alledag. Zo bereikt u vanzelf het einddoel.

De 7 stappen van het Koploperproject – een goed stappenplan werkt!

Om te zorgen dat we stappen zetten bij het duurzaam ondernemen, wordt er bij Koploperprojecten met een helder stappenplan gewerkt dat bestaat uit onder andere bedrijfsonderzoek en uit te voeren opdrachten.

Het stappenplan ziet er als volgt uit:

Stappenplan - Onderzoek / opdracht Koplopers

1. Kijk waar je bent:

Bedrijfsonderzoeken. Met de nulmeting, Duurzaam Ondernemen(DuOn)-scan en de Milieubarometer krijgt u een schat aan informatie over uw eigen bedrijf en omgeving.

2. Kies je bestemming:

Bepaal de visie, missie en richting. Vertaal deze in concrete acties met de DuOn-agenda.

3. Bepaal je reisgezelschap:

Zoek en betrek zoveel mogelijk leveranciers, klanten en medewerkers bij Maatschappelijk Verantwoord

Ondernemen (MVO) met een stakeholdersanalyse.

4. Stippel je route uit:

Bepaal met welke acties en projecten u zich onderscheidt als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer.

5. Maak je reis steeds duurzamer:

Ga aan de slag! Agendeer MVO in het werkoverleg en zet het neer in de praktijk.

6. Laat weten waar je bent:

Communicatieopdracht. Vertel wat u doet aan medewerkers, klanten en leveranciers en op de website.

7. Werk samen met je reisgenoten:

Koplopersymposium met de andere Koplopers en geïnteresseerden.

De eerste concrete stappen (1 t/m 4) zijn gezet vanaf de start van het eerste Groninger Koploperproject in januari 2015. Tijdens de 3e bijeenkomst van de Koplopergroep in de tweede helft van 2015, is stap 5 verder geconcretiseerd. Voorbij de waan van alledag, staan we in dit verslag even stil bij de Duurzame Agenda.

Stap 6, is de communicatieopdracht. De Koplopers vertalen hun Duurzame Agenda in een informatieve boodschap. Voor een fictieve leverancier zetten zij het onderscheidend MVO-beleid van hun onderneming zo overtuigend mogelijk op papier. De met de Milieubarometer en DuOn-scan verzamelde meetresultaten vormen hiervoor betrouwbare uitgangspunten.

Stap 7, de laatste stap, is het Koplopersymposium. De Koplopers, ondernemers, leveranciers uit hun netwerk en andere geïnteresseerden in duurzaam, maatschappelijk verantwoord en circulair ondernemen doen hier interactief kennis op over duurzaam ondernemen. Uiteraard komen alle Groninger Koplopers aan het woord om u te inspireren!

Koplopers trekken Duurzame Agenda

De derde terugkoppelingsbijeenkomst staat in het teken van de Duurzame Agenda (stap 5). Hierin leggen de Koplopers vast op welke activiteiten ze focussen en wanneer ze ermee aan de slag gaan. De Koplopers inspireren elkaar, wisselen kennis uit en spreken punten van aandacht door. En dat is nuttig. Erg nuttig. Want al pratende en hardop denkend, helpen de Koplopers elkaar op weg bij het duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Gastheer Oldenburger Fritom

Maar… om in de stemming te komen krijgen de Koplopers eerst een rondleiding door de warehouse faciliteiten van Koploper Oldenburger|Fritom. Dit moderne logistieke bedrijf is professioneel en slim georganiseerd opgezet. Je vindt er overal de zogenaamde dashboards (digitale schermen) waarop bijvoorbeeld de KPI’s en actuele informatie voor alle medewerkers zichtbaar zijn. De Milieubarometer staat er natuurlijk ook op. Wat overal in doorklinkt is de gedrevenheid en professionaliteit waarmee iedereen zijn werk doet, zowel in de loodsen als bij de planning. Daarbij onderzoeken de medewerkers van Oldenburger|Fritom continu hoe ze het bedrijf verder kunnen verduurzamen. De insteek op ketensamenwerking, en op verschillende ISO-certificeringen levert een collectieve inzet op om op veel verschillende manieren goed te doen voor bedrijf, mens en aarde. Een echte Koploper!

Aan de slag!

Na de rondleiding werken de Koplopers met elkaar de Duurzame Agenda door. Eerst wordt het doel van de voorbereide Duurzaam Ondernemen Agenda’s toegelicht. In twee rondes van 20 minuten worden de concrete acties, doelen, valkuilen en uitdagingen in duo’s met elkaar besproken. Dit levert boeiende gespreksstof op.

In de dynamiek van het gesprek zie je van alles gebeuren. Als een deelnemer opmerkt: “Ik heb het duurzaam ondernemen gewoon in mijn bedrijfsprocessen opgenomen”, zie je een ander denken “Dat is een goed plan. Helemaal geen gek idee om al onze bedrijfsprocessen nu eens integraal onder de loep te leggen.”

We zien Geert van der Veen van Pure Energie intensief in gesprek met Frans Andeweg van Oldenburger Fritom. Hij stelt interessante vragen. Want waarom liggen er eigenlijk geen zonnepanelen op het enorme oppervlak van de daken van de opslagloodsen? En wat waren een aantal jaren geleden de overwegingen om dit (nog) niet op te pakken? Is daarin inmiddels iets veranderd? Zo houden de deelnemers elkaar scherp en ondersteunen ze elkaar met hun eigen kennis, kunde en netwerken.

Diny Fluttert (Camping Wedderbergen) en Margriet Nieuwenhuis (Gasterij Natuurlijk Smeerling) hebben veel herkenning op de verschillende thema’s. Doordat ze beide als praktische dienstverleners in het segment van de vrije tijdsbesteding werkzaam zijn, weten zij elkaar goed aan te vullen en vinden ze elkaar in de analyse middels de Duurzaam Ondernemen Agenda’s.

Wat valt de buitenstaander op?

Marit Coehoorn Tekstproducties: “Als buitenstaander ben ik voor het eerst aanwezig bij een Koploperbijeenkomst. Ik ben blij verrast door de complementaire krachten die ik waarneem. Daarbij blijkt het voor ondernemers en gemeenten van enorme meerwaarde om, in het gebied waarin ze opereren, samenwerkingsverbanden aan te gaan.”

“Het gemeenschappelijke doel van duurzaam ondernemen, zorgt ervoor dat de neuzen dezelfde kant opstaan en er een ruimhartige bereidheid is om elkaar op weg te helpen. Daarbij treed je zo ook weer eens buiten het cirkeltje van ‘the usual suspects’ – de mensen die je altijd al tegenkomt in je netwerk. Dat is verfrissend en inspirerend. Zo kan iedereen vanuit zijn eigenheid en (ondernemers)kwaliteiten, de ander op weg helpen. Alles wat je nodig hebt, kun je vinden binnen deze groep mensen. Ook dat is een voorbeeld van duurzaam en lokaal ondernemen – gewoon gebruik maken van wat er al is.”

Lancering logo en website van het Koploper-project Groningen

Tijdens de bijeenkomst in Veendam zijn het nieuwe logo en de website van de Koplopers in Groningen gelanceerd. Neemt u vooral een kijkje op www.koploperproject-groningen.nl voor actuele informatie over de Koplopers!

bottom of page