top of page

Partners van CirculairActief

Dzyzzion is het ingenieursbureau van Jaap de Vries. Sinds 2014 zijn we partner in het Koploperproject. Duurzaam ontwikkelingswerk zit Jaap in zijn bloed. Het door hem grondig en degelijk ontwikkelde ‘Koploperconcept’ is daar een vanzelfsprekende uitdrukking van. Met technisch innovatieve knowhow levert Dzyzzion een DUON-Scan en Milieubarometer waarmee bedrijven worden doorgelicht. Daarna ondersteunen we bij het opstellen van een technisch, economisch en sociaal actieplan en de communicatie.

 

In de samenwerking richten we de aandacht op integrale verduurzaming van het bedrijf. We combineren de bedrijfsmogelijkheden van innovatieve bedrijfsprocessen, ketenbesparing en geografische voordelen.

>>> www.dzyzzion.nl

Ylva Poelman is een enthousiaste omdenker. Met haar doordachte en vernieuwende stijl werken wij graag samen met u aan Bionica oplossingen voor het MKB. In 2015 publiceerde ze haar boek ‘De Natuur als uitvinder’ met toegepaste duurzame innovatie van miljarden jaren uit de Natuur. Ze is initiator en aanjager van het Bionica Innovatie en Expertisecentrum in Groningen, schrijft een column onder de titel ‘De Bionische Vrouw’ in het dagblad Trouw en triggert de belangstelling voor bionica bij jongeren. 

>>> Bionica Innovatie en Expertise Centrum (BIEC)

Sinds jaren werken wij als kennispartners met NoordBaak aan de verbreding en uitwisseling van sociale en economische modellen, methoden en instrumenten in de circulaire ruil- en deeleconomie.

 

In het voorjaar van 2013 lanceerden we gezamenlijk in de serie Verrekijker een MVO-Watch workshop voor ondernemers. Duurzame trends en circulaire verdienmodellen worden met elkaar gedeeld en uitgewerkt. Met het enthousiasme en de verbindingskracht van Steven Volkers zetten we duurzaam denken om in doen in de regio Groningen. We stemmen opgedane kennis en ervaring van MVO-bedrijven en (kennis)instellingen voortdurend af op de duurzame belangen van mens, bedrijf en natuur. In het programma met koploperbedrijven en lokale overheden vertalen we deze kennis en ervaring rechtstreeks naar de bedrijfspraktijk.

>>> www.noordbaak.nl

Sinds 2013 werken we met de ondernemende spirit van Reina Boels gepassioneerd aan duurzame bedrijvigheid in de regio Oost-Groningen. Vanuit het ‘episch centrum’ voor duurzaamheid en innovatie van de toekomst in de voormalige ‘koekjesfabriek’ van Wedde, onderzocht RUG-Masterstudente, Bianca Kistemaker, de aanwezige vraag naar MVO in de regio.

 

In de eerste helft van 2014 werkten we intensief aan de totstandkoming van het ‘Koploperproject Oost-Groningen’. Dit project is gestart in september 2014 met veertien deelnemende bedrijven, zeven gemeenten (Stadskanaal, Wedde, Menterwolde, Vlagtwedde, Pekela, Veendam,Winschoten) en de provincie Groningen.

>>> www.rein-advies.nl

CirculairActief is partner van MVO-Nederland.

MVO is een integrale visie op een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, maakt bij iedere bedrijfsbeslissing een afweging tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan, en houdt hierbij rekening met stakeholderbelangen.

>>> MVO Nederland

CirculairActief is partner van Stimular  Milieubarometer.

De Milieubarometer toont waar de milieuwinst van uw bedrijf zit; met grafieken, kengetallen en branchegemiddelden. Het is een handig instrument om de milieuprestatie en CO2-footprint van uw bedrijf te meten.

>>> Stimular Milieubarometer

Door de samenwerking met Wobbe Reindersma van de Gebiedscooperatie Westerkwartier kan efficiënt, vlot en wendbaar studenten inzetten op het gebied van MVO worden gegarandeerd. Studenten van de Hanzehogeschool worden zorgvuldig geselecteerd en gematcht met uw bedrijf of organisatie. Er wordt gezocht naar een passend profiel en u kunt rekenen op de professionele begeleiding van de Gebiedscooperatie. 

>>> Gebiedscooperatie Westerkwartier

Samen met Naard Hermans van het Low Car Diet team Nederland rollen we de campagne uit bij de Koplopers in Groningen. Na een maand lang begeleiding van het Low Car Diet team levert deelname de volgende structurele resultaten op: Een kostenbesparing van

€ 240,- per deelnemer per jaar, een CO2 reductie van 20% en er worden 25% minder autokilometers gereden. Bovendien levert het Low Car Diet veel plezier op voor uw medewerkers.

>>> Low Car Diet

bottom of page