top of page

MVO Advies op maat

Voor een MVO Advies op maat komen wij bij u langs voor een uitvoerig gesprek met rondleiding op locatie. De MVO-reis start met een nul-meting van de huidige stand van zaken op het gebied van MVO in uw bedrijf.


Het instrument dat wij voor de MVO-analyse inzetten is de zogenaamde Duurzaam Ondernemen (DuOn) Scan van DZyzzion. Deze methode is ontwikkeld op basis van de Internationale Standaard voor Duurzaam Ondernemen (ISO) en wordt continu geactualiseerd.

Als de gegevens door ons verwerkt zijn komen we nogmaals bij u langs om de resultaten, kansen en mogelijkheden voor uw bedrijf door te nemen op basis van het DuOn-profiel van uw bedrijf. Door dit profiel in te zetten als leidraad, bepaalt u de duurzame missie, visie en strategie van uw bedrijf.

Met de op maat gemaakte Milieubarometer bereiden wij de door u verzamelde gegevens over energie, brandstoffen, watergebruik en afval voor en vertalen ze in een handige monitor. U krijgt inzicht in het gebruik en de kosten waarop u kunt besparen. Kortom een slimme tool waarmee u bedrijfsprocessen slagvaardig kunt bijsturen.

Als deelnemer van het Koploperproject stellen wij u daarnaast in de gelegenheid om de resultaten, ervaringen en kennis over duurzaam ondernemen binnen uw eigen bedrijf te toetsen aan gelijkgestemde Koplopers. Koplopers uit verschillende branches en sectoren in uw regio nemen deel. Tijdens de twee terugkoppelings-bijeenkomsten presenteren Koplopers de resultaten aan elkaar en wisselen ervaringen uit. Na de MVO-analyse zetten we de MVO-reis voort met de vertaling van ambities in acties.


In het DuOn-actieplan prioriteert u zelf concrete MVO-doelstellingen voor de korte, middellange en lange termijn. Eerst plukt U het ‘laaghangend fruit’, logisch gevolgd door praktisch inzetbare maatregelen en strategische projecten of innovatieve investeringen.

Op basis van de gekozen reisdoelen die functioneren als oriëntatiepunten van uw duurzame missie en visie, zoeken we gelijkgestemde reisgenoten. Door uw ketenpartners bewust te selecteren op MVO, bereikt u niet alleen gezamenlijk MVO-doelen voor het eigen bedrijfsresultaat maar draagt u ook bij aan de sociale, ecologische en economische meerwaarde van de regio.

Tijdens de reis handelt u in het eigenbelang door regelmatig aan uw stakeholders te laten weten waar u bent. 


Een effectief instrument daarbij is de communicatie-opdracht. Voor een fictieve leverancier formuleert u wat uw duurzaam beleid inhoudt. Het resultaat is een duidelijke en transparant MVO-document dat u strategisch kunt inzetten bij o.a. aanbestedingen maar ook als MVO-profiel van uw bedrijf in jaarverslagen of voor gebruik in de social media.

Tijdens het feestelijk Koplopersymposium krijgt u samen met de andere Koplopers het podium om zich duurzaam te profileren. In aanwezigheid van een breed publiek dat is samengesteld uit vertegenwoordiging van ondernemers, organisaties, overheden en kennispartners in de Noordelijke regio wordt de Koploperprijs bekend gemaakt. U heeft uw reisbestemming bereikt!

bottom of page