top of page

Over Ada Kruiter

Mijn passie is bedrijven, mensen en organisaties op

verrassende wijze met elkaar te verbinden en nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand brengen, die een

bijdrage leveren aan een duurzame wereld.


Door verbetering van de ecologische footprint en

vergroting van het sociale kapitaal kunnen verborgen

economische voordelen omgezet worden in

bedrijfswinst. Een essentiële voorwaarde in de nieuwe

(circulaire) economie is de eigen onderneming op een

andere manier onder de loep nemen.

Met CirculairActief werk ik samen met ondernemers aan nieuwe samenwerkingsverbanden om verborgen kansen als voordelen voor bedrijven in te zetten. Mijn jarenlange ervaring bij de RUG als financieel manager van internationale projecten en filosofie opleiding met specialisatie “Cradle to Cradle” (Kringloopeconomie) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) , stellen mij in staat om op gerichte en praktische wijze projecten op te zetten die leiden tot tastbaar resultaat.

Mijn kernwoorden: netwerker, “out of the box” denker, probleemoplosser, inspirator en doener.

Professioneel en privé probeer ik zo duurzaam mogelijk te leven.


Onze bedrijfsvoering is duurzaam door:

 • Webhosting bij Greenhost

 • Groene stroom van Energie VanOns

 • Digitale correspondentie, nieuwsbrieven en brochures en zo nodig Kringloopprint- en briefpapier

 • Elektrische deelauto, fietsen en carpoolen

 • Bankieren via Triodos

 • Duurzame partners en leveranciers
   

Thuis leven we duurzaam door:

 • Het gebruik van zoveel mogelijk tweedehands goederen en zo weinig mogelijk verpakking

 • Biologisch voedsel en zo weinig mogelijk vlees

 • Het scheiden van afval en het gebruik van duurzame kleding

 • Het gebruik van ecologische verzorgings- en reinigingsmiddelen

 • Verwarming door middel van biomassa

 • Ledverlichting

 • Zonnepanelen

bottom of page