top of page
  • Foto van schrijverAda Kruiter

Kennis delen = resultaat vermenigvuldigen


Op 26 juni 2015 kwamen de Oost Groningse Koploperbedrijven in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bijeen voor de eerste terugkoppeling. Een warm welkom viel hen ten deel. Gastheer was Koploper Jan Loots van Geo Plus in Scheemda. De indrukwekkende voormalige ‘Weem van Eexta’ dateert uit de 12e Eeuw en is nu het oudste kantoorpand van Nederland. Geo Plus onderhoudt dit culturele erfgoed, zodat het bewaard blijft voor de komende generaties.

In ‘het sael’, de fraaie voorkamer van de oude pastorie, werden de resultaten van Milieubarometers en MVO-scans in de sectoren horeca, onderwijs, gemeente, recreatie, cultuur, beweging, gezondheid en natuur uitgewisseld. Bewegingscentrum Ter Apel is dankzij warmte-koude opslag en zonnepanelen al onafhankelijk van het gasnet en praktisch energieneutraal. Camping Wedderbergen beschikt over een op houtsnippers gestookt zwembad en is evenals andere Koplopers volledig overgestapt op groene energie. In de groep werden sociale actiepunten met elkaar verbonden. Zoals MVO-kennis delen met medewerkers door het Duurzaamheidsspel, inkopen van Fair Trade producten, met Cittaslow regionaal kwaliteitsbewust worden en (je resultaten van) MVO-beleid publiceren op de website.

Albert de Boer MBDe tweede groep zocht het hoger op. Onder het rustieke balkenplafond presenteerden Koplopers resultaten in de sectoren transport, duurzame energie, kabelnetwerken, gemeenten, biologische landbouw en recycling. In technisch georiënteerde bedrijven beslaat de milieu-impact van transport en zakelijk verkeer al gauw zo’n 70% en dit is een grote kostenpost. Als innovatieve kansen werden video-conferentie en synchromodaal transport (regie op spoor, water en weg) omarmd. De Boer Auto Onderdelen en Steenhuis Recycling maken van afval nieuwe producten. Dit concept ‘afval is grondstof’ werkt inspirerend en aanstekelijk. In de hele groep leeft de ambitie om zo snel mogelijk energieneutraal te gaan werken. Wat levert de bijeenkomst op?

Koplopers ontwikkelen samen kansen en besparen op energie, kosten en milieu-impact. De ingevoerde Milieubarometer biedt een effectief sturings-instrument, waarmee ‘live’ op kosten en verspilling ingegrepen kan worden.

Ondernemers en gemeenten maken lokaal gebruik van elkaars kennis en ervaring Koplopers denken met elkaar mee en ontdekken verbeterpunten en blinde vlekken ‘Weten waar je staat’ biedt een vertrekpunt om ambities te herkennen, er intern en extern over te communiceren en ze in concrete doelen en actieplannen uit te werken. Dat is precies wat er nu op het programma staat. De Koplopers gaan het komend half jaar aan de slag met een SMART actieplan. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Grondlegger van het Koploperproject, Jaap de Vries, gaf een boeiende blik op de toekomst. Jouw visie op de toekomst van de branche is belangrijk, hoe ziet die er uit? En welke rol speelt je bedrijf daarin? Wat is je strategie ? Wat doe jij als ondernemer om jouw visie op de toekomst SMART realiseren? Deze vragen gaan de Koplopers beantwoorden. In de mailbox ontvangen zij een Duurzaam Ondernemen Agenda; een structuur waarin SMART visie, doelen en acties worden uitgewerkt. Daarop komt feed-back. Vervolgens gaan ze met concrete maatregelen aan de slag. Indien gewenst kan een student worden ingeschakeld om bijvoorbeeld te helpen met communicatie of het opstellen van stakeholderanalyse en MVO-plan. Communicatie over plannen en resultaten (intern en extern bijvoorbeeld op de website) is een belangrijke volgende stap. Zo betrek je de stakeholders bij het bedrijf. En dat is goed voor je klanten, leveranciers in de keten en je medewerkers. De volgende Koploperbijeenkomst is op 13 oktober a.s.. Wij zijn reuze benieuwd naar alle ervaringen. Een enthousiaste groep landelijke volgers deelt jullie successen nu al met hun achterban!

bottom of page