top of page
  • Foto van schrijverAda Kruiter

Koploper helpt MKB’er duurzaam ondernemen


Het is tegenwoordig helemaal in: je bedrijf duurzamer maken. Grote bedrijven huren steeds vaker een specialist in die hen hierin ondersteunt. Maar voor MKB’ers is dit al snel te duur. Dat is jammer, want juist bij deze grote groep ondernemers is veel duurzame winst te behalen. In 2010 startte daarom het Koploperproject. Dankzij dit project is duurzaam ondernemen nu ook toegankelijk voor de MKB’er. Eerst alleen in Friesland, binnenkort in Oost-Groningen.

In het voorjaar van 2013 kwam een ondernemer uit Wedde (Gr.) naar de workshop over ‘verdienmodellen in de circulaire economie’ van NoordBaak in Groningen. Hieruit ontstond een vruchtbare samenwerking tussen NoordBaak, CirculairActief en de ‘Stichting Ontwikkeling Potentieel’ in Wedde. In het najaar onderzochten zij de behoefte aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de regio Oost-Groningen. De belangstelling bij MKB’ers bleek ruim aanwezig. Tijdens de presentatie van dit onderzoek werd de basis gelegd voor een nieuwe samenwerking, met Jaap de Vries als grondlegger van het Koploperproject.

Het Koploperproject biedt bedrijven een kapstok waarmee ze duurzame activiteiten integraal in de bedrijfsvoering verankeren. De grondige en brede doorlichting van de bedrijfsprocessen zet bedrijven aan tot een vernieuwende kijk op zichzelf en de omgeving. Ondernemers vinden de investering in het project meer dan waard vanwege de geboekte sociale, ecologische en economische resultaten. De dynamiek die ontstaat tussen gelijkgestemde partners tijdens het proces werkt verrijkend. Aan het einde van de rit zijn de deelnemers gemotiveerd om elkaar te blijven zien en te stimuleren.

Zo werkt het Koploperproject

Het Koploperproject helpt mkb’ers in 1 jaar tijd duurzamer ondernemen. Het Koploperproject werkt samen met gemeenten. Per gemeente wordt een Koplopergroep gevormd, bestaande uit 3 tot 15 bedrijven. Ook de gemeente kan deelnemen aan het Koploperproject om duurzamer te gaan werken. Van de deelnemers wordt een actieve deelname verwacht, maar hun tijdsbesteding is beperkt.

Startbijeenkomst Nadat er zich voldoende deelnemers hebben aangemeld, vindt er een startbijeenkomst plaats. De deelnemers maken kennis met elkaar en krijgen uitleg over het doel en de uitvoering van het project

Doorlichting met aanbevelingen Na de startbijeenkomst licht een deskundig adviseur de organisatie of het bedrijf door op het gebied van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Behalve de interne bedrijfsvoering komen in de doorlichting ook de product- en dienstverlening aan bod. Hiervoor wordt onder meer de internationale richtlijn ISO 26000 gebruikt. Verder worden met de Milieubarometer de milieuprestaties en de CO2-footprint van de organisatie bepaald. Na afloop stelt de adviseur een lijst met mogelijke maatregelen op en maakt een afspraak met de Koploper om de uitkomsten door te spreken.

Concreet aan de slag Elke Koploper bepaalt zelf met welke aanbevelingen hij aan de slag gaat. De Koploper stelt naar aanleiding van de doorlichting een beknopte MVO-visie op en maakt een actieplan.

Ervaringen, ideeën en kennis uitwisselen Er vinden gedurende het jaar een of meerdere bijeenkomsten plaats, waarbij ervaringen, ideeën en kennis worden uitgewisseld met de andere Koplopers. Uit eerdere bijeenkomsten is gebleken dat Koplopers kansen hebben benut om te gaan samenwerken of met elkaar zaken te doen.

Promotie Voor het Koploperproject wordt de nodige promotie gemaakt in zakenbladen en kranten. Ter afronding van veel Koploperprojecten organiseert het team een Koplopersymposium waar Koplopers hun ervaringen delen met een breed publiek. Op dit symposium wordt de Koploperprijs uitgereikt aan de deelnemer die zich het meest heeft onderscheiden tijdens het Koploperproject.

Wat gebeurt er na het Koploperjaar? De doorlooptijd van een Koploperproject is ongeveer een jaar. Daar stopt het niet, want duurzaam ondernemen is een permanent proces. Na dat jaar blijven de Koplopers actief in het Koplopernetwerk. Regelmatig worden activiteiten georganiseerd die voor de Koplopers interessant zijn. Ook gebeurt het vaak dat de Koplopers zelf contact blijven houden en activiteiten ondernemen. Meer info: www.koploperproject.nl

Begin 2014 namen Rein Advies, CirculairActief, NoordBaak en DZyzzion het initiatief voor het ‘Koploperproject Oost-Groningen’. Dit project kwam tot stand in nauwe samenwerking met zeven gemeenten: Bellingwedde, Stadskanaal, Vlagtwedde, Pekela, Oldambt, Veendam en Menterwolde. Tijdens een inspiratiebijeenkomst in maart bleek het grote enthousiasme van gemeenten en bedrijven over het Koploperproject.

Ook de Provincie Groningen erkent de potentie van het verbeteren van leefbaarheid middels duurzame initiatieven die ‘van onderop’ worden opgebouwd. Dat is waar Koplopers goed in zijn. In september is de aanvraag voor het ‘Koploperproject Oost-Groningen’ in behandeling genomen en in november nemen Gedeputeerde Staten een besluit.

Na goedkeuring kunnen de Koplopers concreet en praktisch aan de slag. Zij leggen de eerste bouwstenen van het nieuwe fundament onder de waardeneconomie in Groningen. CirculairActief coördineert het project en verzorgt inhoudelijke begeleiding op specifieke onderdelen van sociale duurzaamheid.

Oktober 2014 Ada Kruiter

bottom of page